• Per donar-se d’alta, l’usuari haurà d’omplir totes les dades fiscals i bancàries. Rebrà per mail el seu codi d’usuari i contrasenya per poder accedir al servei.
  • En el cost mensual de l’eGestint Autònoms i l’eGestint Societats s’inclouen totes les consultes a través de l’opció de consultes de la pròpia aplicació i telefòniques. Es prefereix l’opció de consultes ja que quedarà constància tant de la consulta com de la resposta. Aquestes consultes seran únicament sobre el funcionament del servei.
  • Mensualment es giren els costos del servei, 10 euros + I.V. A. per l’eGestint Autònoms i 15 euros + I.V. A. per l’eGestint Societats, mitjançant un rebut factura amb totes les dades fiscals tant de l’emissor com del receptor.
  • Qualsevol incidència en el pagament donarà lloc al bloqueig del servei. No obstant això, sempre es podrà accedir a la informació introduïda durant l’exercici fiscal vigent.
  • Una vegada solucionada la incidència, es desblocarà el servei per poder seguir introduint dades.
  • El cost de la represa serà com a mínim d’una mensualitat o la durada dels períodes mensuals transcorreguts des de la incidència.
  • En el cas que es sol·liciti formació addicional, el cost de la mateixa es pactarà mitjançant el corresponent pressupost.
  • L’alta en el servei implica l’acceptació d’aquestes condicions.