PROTECCION DE DADES. POLITICA DE PRIVADESA.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa:

D & D Servicios Empresariales, S.L.
Av. Paraires 26, escala D, local 3
08206 Sabadell ( Barcelona )
Tel. 93 724 77 07, Fax. 93 724 77 19
I mail info@dydservicios.es
N.I.F. B-60.714.581

Sociedad constituïda el 22 de Novembre d’1.994, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 27708, foli 217, fulla 121295. Amb un Capital Social totalment desemborsat de 72.001,24 euros.

La política de protecció de dades personals, informa als usuari del procediment dut a terme per l’Organització per recollir les dades personals, permetent veure a aquests l’ús que se’ls dóna i les opcions que tenen les Organitzacions respecte a la seva recollida.

Les dades personals recollits a les WEBS es deuran tractar d’acord amb el que es disposa en la LOPD 15/1999, i deuran ser tractats de manera confidencial.

Els usuaris poden exercir els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació i revocació de la seva autorització a la utilització de les seves dades personals.

Aquesta recollida de dades és general ja que la majoria de les pàgines WEB que es visiten en l’actualitat es recullen les dades relatives a l’usuari, ja que les dades personals són element imprescindible per a la realització de qualsevol gestió, o en la relació a distància amb distribuïdor, comerç, etc.

Per això es va engegar la LOPD, amb la finalitat de regular el tractament de les dades personals. Aquesta llei obliga a informar sobre el tractament d’aquests i les finalitats pels quals l’empresa els requereix. Aquesta informació és la que es reflecteix en els textos on es recull la política de privadesa.

A més la Llei obliga també al fet que se sol·liciti el consentiment per a les cessions de dades que es realitzin en les empreses. En l’entorn WEB, perquè l’usuari doni el seu consentiment, és necessari que accepti les condicions que normalment solen exposar-se en la política de privadesa. Per això, en tots els formularis que podem trobar a la xarxa, ha de portar una pestanya on podem marcar que hem llegit i acceptat les condicions.

Per mitjà d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són inclosos en els nostres fitxers, que es troben inscrits en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades amb el codi d’inscripció 2063250489.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o perduda.

A qualsevol moment pot Vostè exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a l’adreça de titular dels fitxers. Pot trobar formularis per a l’exercici dels seus drets en el lloc web de l’Agència de Protecció de Dades.

L’accés i/o ús d’aquest portal de D & D Servicios Empresariales, S.L., d’ara endavant D & D li atribueix la condició d’Usuari, que accepta, des d’aquest accés I/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

www.dydservicios.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades, d’ara endavant els continguts, en Internet pertanyents a D & D o als seus llicenciadors als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal.

Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li podrà proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que D & D ofereix a través del seu portal.

D & D es reserva el dret de retirar tots allò comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de les persones, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, D & D no serà responsable deles opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

D & D compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/ 2007 del 21 de Desembre pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i velar per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a D & D, farà saber a l’Usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, D & D informa que dóna compliment a la Llei 34/ 2002 de l’11 de Julio, de Serveis de la societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament de les seves dades.

D & D per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina WEB, així com dels elements continguts en la mateixa ( a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc. ), titularitat de D & D o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina WEB, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de D & D.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de D & D. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu Ordinador o de qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de D & D.

D & D no es fa responsable, en cap cas, dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar. A títol enunciatiu: errors o omissions dels continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

D & D es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al portal.

En el cas que es disposessin enllaços o hipervincles feia altres llocs d’Internet, D & D no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, D & D assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

D & D es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

D & D perseguirà el incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

D & D podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

La relació entre D&D i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell.