DATUEN BABESA. PRIBATUTASUN POLITIKA.

Uztailaren 11ko 34/2002 Legearen, Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Salerosketa Elektronikoari buruzkoaren (IGZSEL) 10. artikulua betez, jarraian enpresaren identifikazio-datuak azalduko dira:

D & D Servicios Empresariales SL
Paraires etorb. 26, D eskailera, 3. lokala
08206 Sabadell (Bartzelona )
Tel.: 93 724 77 07, Faxa: 93 724 77 19
E-posta info@dydservicios.es
IFZ B-60.714.581

1994ko azaroaren 22an eratutako sozietatea, Bartzelonako Merkataritza Erregistroan inskribatua, 27708 liburukia, 217 folioa, 121295 orria. Guztiz despoltsatutako 72.001,24 euroko kapital sozialekoa.

Datu pertsonalak babesteko politikak jakinarazten die erabiltzaileei antolakuntzak datu pertsonalak biltzeko gauzatutako prozedura, erabiltzaileei datuen erabilera eta antolakuntzek horiek biltzeko dituzten aukerak ikusten utzita.

Web-orrietan bildutako datu pertsonalak 15/1999 DBLOan xedatutakoari jarraituz tratatu beharko dira, eta modu konfidentzialean gainera.

Erabiltzaileek bere datu pertsonalak erabiltzeko baimenaren aurka egiteko, sartzeko eta informatzeko, ezabatzeko eta errebokatzeko eskubideak balia ditzakete.

Datu-bilketa hori orokorra da, gaur egun bisitatzen diren web-orri gehienetan erabiltzaileari buruzko datuak biltzen direlako; izan ere, datu pertsonalak ezinbesteko elementuak dira edozein kudeaketa egiteko, edo banatzailearekin, saltokiarekin, etab. dagoen urrutiko harremanean.

Horregatik jarri zen abian DBLO, datu pertsonalen tratamendua arautzeko. Lege horrek datuen tratamenduaz eta enpresak horiek behar izateko xedeez informatzera behartzen du. Informazio hori pribatutasun-politika jasotzen den testuan islatzen da.

Gainera, enpresetan egingo diren datu-lagapenetarako baimena eskatzera ere behartzen du legeak. Web-ingurunean, erabiltzaileak bere baimena emateko, beharrezkoa da pribatutasun-politikan azaltzen diren baldintzak onartzea. Horregatik, sarean aurki ditzakegun formulario guztietan, erlaitz bat egon behar du baldintzak irakurri eta onartu ditugula markatzeko.

Webgune honen bidez, gure zerbitzu batzuen kudeaketa eta mantentze-lanak egiteko behar diren datu pertsonalak biltzen dira. Datu horiek gure fitxategietan sartzen dira eta Datuak Babesteko Agentziaren Erregistroan inskribatuta daude 2063250489 inskripzio-kodearekin.

Kasu bakoitzean adieraziko diren xedeak gorabehera, informazio hori behar den konfidentzialtasunaz gorde eta kudeatuko da, aplikatzekoa den legerian ezarritako segurtasun informatikoko neurriak aplikatuta zure datuen sarbide edo erabilera okerra, manipulazioa, hondatzea edo galera eragozteko.

Edozein unetan, zuk datu horietan sartzeko, horiek zuzentzeko edo ezabatzeko eskubideak balia ditzakezu, zure eskabidea fitxategien titularraren helbidera zuzenduta. Zure eskubideak baliatzeko formularioak aurki ditzakezu Datuak Babesteko Agentziaren webgunean.

D & D Servicios Empresariales SL sozietatearen (aurrerantzean, D & D sozietatea) atari honen sarbideak eta/edo erabilerak erabiltzaile-baldintza esleitzen dizu, sarbide eta/edo erabilera horretatik onartzen dituena hemen islatutako erabilera-baldintza orokorrak. Baldintza horiek aplikatzekoak izango dira, hala badagokio nahitaez bete behar diren kontratazio-baldintza orokorrak gorabehera.

www.dydservicios.es webguneak D & D sozietatearenak edo erabiltzaileak eskura ditzakeen lizentzia-emaileenak diren informazio, zerbitzu, programa edo datu (aurrerantzean, edukiak) ugaritarako sarbidea ematen du Interneten. Erabiltzaileak bere gain hartzen du atariaren erabileraren erantzukizuna. Erantzukizun hori zerbitzu edo eduki jakin batzuetan sartzeko beharko litzatekeen erregistrora zabaltzen da.

Erregistro horretan, erabiltzailea egiazko eta legezko informazioa aurkezteaz arduratuko da. Erregistro horren ondorioz, erabiltzaileari pasahitz bat eman dakioke, eta haren arduraduna izango da eta erabilera arduratsua eta konfidentziala egiteko konpromisoa hartuko du.

Erabiltzaileak konpromisoa hartuko du D & D sozietateak bere atariaren bidez eskaintzen dituen eduki eta zerbitzuen erabilera egokia egiteko.

D & D sozietateak eskubidea du pertsonen errespetua urratzen duten iruzkin eta ekarpen guztiak kentzeko, diskriminatzaileak, xenofoboak, arrazistak, pornografikoak badira, gazte edo haurren, ordena edo segurtasun publikoaren kontra egiten badute, edo, bere ustez, argitaratzeko egokiak ez badira. Nolanahi ere, D & D sozietatea ez da izango erabiltzaileek foro, txat edo parte hartzeko beste tresna batzuen bidez ematen dituzten iritzien erantzule.

D & D sozietateak abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoaren gidalerroak, abenduaren 21eko 1720/ 2007 Errege Dekretua, Lege Organikoa garatzeko Erregelamendua onartzen duena eta une bakoitzean indarrean den gainerako araudia betetzen ditu, eta erabiltzailearen datu pertsonalen erabilera eta tratamendu egokia bermatzea zaintzen du. Horretarako, datu pertsonalak biltzeko formulario bakoitzarekin batera, erabiltzaileak D & D sozietateari eska diezazkiokeen zerbitzuetan, erabiltzaileari jakinaraziko dio bere datuen tratamenduaren baldintza partikularrak daudela eta onartu behar direla kasu bakoitzean, eta jakinaraziko dizkio, halaber, sortutako fitxategiaren erantzukizuna, arduradunaren helbidea, sartzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatzeko aukera, tratamenduaren xedea eta datuak hirugarrenei komunikatzea, hala badagokio.

Era berean, D & D sozietateak uztailaren 11ko 34/ 2002 Legea, Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Salerosketa Elektronikoari buruzkoa betetzen duela jakinarazten du, eta bere baimena eskatuko diola bere datuak tratatzeko.

D & D sozietatea, berez edo lagapen-hartzaile gisa, bere web-orriaren jabetza intelektualaren eta industrialaren eta hor jasotako elementuen (enuntziatuei, irudiei, soinuari, audioari, bideoari, software edo testuei, marka edo logotipoei, kolore-konbinazioei, egitura eta diseinuari, erabilitako materialen hautaketari, funtzionamendurako behar diren ordenagailu-programei, sarbide eta erabilerari, etab.) titularra da, D & D sozietatearen edo bere lizentzia-emaileena da titulartasuna.

Eskubide guztiak erreserbatuta. Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 8. eta 32.1 artikuluetan, bigarren paragrafoan, xedatutakoaren ondorioz, espresuki debekatuta dago web-orri honetako eduki guztiak edo zati bat erreproduzitzea, banatzea eta komunikazio publikoa egitea, eskueran jartzeko modalitatea barnean hartuta, xede komertzialekin, edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoren bidez, D & D sozietatearen baimenik gabe.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du D & D sozietatearen titulartasuneko jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak errespetatzeko. Atariko elementuak bistaratu eta are inprimatu ditzake, kopiatu eta bere ordenagailuko edo beste edozein euskarri fisikoko disko gogorrean gorde, baldin eta soilik bere erabilera pertsonal eta pribaturako bada. Erabiltzaileak uko egingo dio D & D sozietatearen orrietan instalatuta dagoen edozein babesgailu edo segurtasun-sistema kendu, aldatu, saihestu edo manipulatzeari.

D & D sozietateak ez du hartuko, inoiz, sor litezkeen inolako kalte edo galeren erantzukizunik. Enuntziatu gisa: edukien akatsak edo ez-egiteak, atariaren erabilgarritasun falta edo edukietan birusak edo programa gaizto edo kaltegarriak transmititzea, nahiz eta hori ekiditeko neurri teknologiko guztiak hartu diren.

D & D sozietateak eskubidea erreserbatzen du bere atarian egokitzat jotzen dituen aldaketak aurrez abisatu gabe egiteko, eta horren bidez eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak zein horiek atarian aurkezteko edo aurkitzeko modua aldatu, ezabatu edo gehitu ditzake.

Interneteko beste gune batzuetara estekak edo hiperestekak baldin badaude, D & D sozietateak ez du egingo gune eta eduki horien inolako kontrolik. D & D sozietateak ez du inoiz hartuko berea ez den webgune bateko estekaren baten edukien erantzukizunik, eta ez du bermatuko hiperesteka horietan edo Interneteko beste gune batzuetan jasotako edozein material edo informazioren prestasun teknikoa, kalitatea, fidagarritasuna, zehaztasuna, hedadura, baliozkotasuna eta konstituzionaltasuna.

Halaber, kanpo-konexio horiek txertatzeak ez du inplikatuko inolako elkarte, bat-egite edo parte-hartzerik konektatutako erakundeekin.

D & D sozietateak eskubidea du atarirako eta/edo eskainitako zerbitzuetarako sarbidea aurrez abisatu gabe ukatzeko edo kentzeko, bere kabuz edo hirugarren batek eskatuta, erabilera-baldintza orokor hauek betetzen ez dituzten erabiltzaileei.

D & D sozietateak baldintza hauek ez betetzea eta bere atariaren erabilera desegokia jazarriko ditu, zuzenbidez dagozkion ekintza zibil eta penal guztiak baliatuta.

D & D sozietateak edozein unetan alda ditzake hemen zehaztutako baldintzak, eta hemen agertzen diren bezalaxe argitaratuko dira. Baldintza horien indarraldia beren erakustaldiaren araberakoa izango da, eta indarrean egongo dira horiek behar bezala argitaratutako beste batzuekin aldatu arte.

D & D sozietatearen eta erabiltzailearen arteko erlazioa indarrean den araudi espainiarrak arautuko du, eta edozein eztabaida Sabadelleko epaitegi eta epaimahaien mende jarriko da.