O seu nome*

O seu correo electrónico*

Indique o tipo de consulta que necesita realizar

A súa mensaxe

Lin e acepto a política de privacidade

As nosas(*) instalacións están situadas en:

Avda. Paraires nº26 escalera D Local 3
08206 Sabadell (Barcelona)
Tel. 937 247 707
Fax. 937 247 719
egestint@dydservicios.es

(*) Somos D e D Servicios Empresariales S.L., empresa inscrita no Rexistro Mercantil de Barcelona, tomo 27708, folio 204, folla número B-121295 co NIF. B-60.714.581
(**) Formamos parte da Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Cataluña e Baleares (APTTCiB) http://www.apttcb.es